Mer Jul (More Christmas)


Jag är en lugn person med takt och ton

Måttfull och balanserad

Jag är tyst och still och det ska mycket till

Innan jag blir exalterad

Men jag har en last som håller mig fast

I ett järngrepp varje vinter

När året är slut och snön ligger djup

Och slädarnas medar slinter


Jag vill ha mer jul

Ge mig mer jul

Jag vill ha mer jul

Ge mig mer jul

Tusen stjärnor som tindrar

Glitter så långt jag ser

Av juleljus som glimmar

Vill jag ha mer


En show glöms bort om den bara visar opp

Effekter som man knappast anar

Så ge mig trettio grader kallt, tomtar överallt

Och en skog av gröna granar

Jag vill ha snötyngda hus, tusentals ljus

Kulörta kulor i drivor

Bjällerklang som ackompanjemang

På alla julens skivor


Jag vill ha mer jul

Ge mig mer jul

Jag vill ha mer jul

Ge mig mer jul

Tusen stjärnor som tindrar

Glitter så långt jag ser

Av juleljus som glimmar

Vill jag ha mer


Ge mig en svårknäckt nöt, sötare gröt

Djupare dopp i grytan

Glittrigare glim och grötigare rim

Och mer Arne Weise i rutan

Jag vill ha rymligare säck, segare knäck

Fetare fläsk från grisen

Krimsigare krams, längre långdans

Och raskare räv på isen


Jag vill ha mer jul

Ge mig mer jul

Jag vill ha mer jul

Ge mig mer jul

Tusen stjärnor som tindrar

Glitter så långt jag ser

Av juleljus som glimmar

Vill jag ha mer


Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig mer, mer

Jag vill ha mer, mer

Ge mig

I am a calm person with pace and tone

Moderate and balanced

I am quiet and still and it takes a lot 

Before I get excited

But I have a load that has me

In an iron grip each winter

When the year is over and the snow is deep

And the sleds´ medleys slides


I want more Christmas

Give me more Christmas

I want more Christmas

Give me more Christmas

A thousand stars that sparkle

Glitter as far as I can see

Of Christmas lights shining

I want more


A show is forgotten if it just shows 

Effects you hardly expect

So give me thirty degrees (30 C) cold, santas everywhere

And a forest of green firs

I want snow-covered houses, thousands of lights

Colored balls in drifts

Jingle bells as accompaniment

On all Christmas discs


I want more Christmas

Give me more Christmas

I want more Christmas

Give me more Christmas

A thousand stars that sparkle

Glitter as far as I can see

Of Christmas lights shining

I want more


Give me a hard cracked nut, sweeter porridge

Deeper dip in the pot

Glittier sparkle and porridger rhyme

And more Arne Weise in the box(tv)

I want a more spacious sock, tougher butterscotch

Fattier pork from the pig

Nickier nacks, longer long dance

And faster fox on the ice


I want more Christmas

Give me more Christmas

I want more Christmas

Give me more Christmas

A thousand stars that sparkle

Glitter as far as I can see

Of Christmas lights shining

I want more


I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me more, more

I want more, more

Give me


Leave a Reply